Právní služby poskytujeme v anglickém a německém jazyce.
Notář je osoba s právnickým vzděláním, již pověřil stát vedením notářského úřadu.

Notář Vám poskytne služby v těchto oblastech:

  • sepisování notářských zápisů o právních úkonech (zakládání společností, kupní a darovací smlouvy, pořízení pro případ smrti, smlouvy o zúžení společného jmění, přímo vykonatelné exekuční tituly apod.)
  • sepisování notářských zápisů o osvědčení právně významných skutečností a prohlášení (osvědčení průběhů valných hromad a schůzí společenství apod.)
  • poskytování právních porad, zastupovaní v jednání s fyzickými nebo právnickými osobami, státními a jinými orgány, sepisování listin
  • přijímání listin do notářské úschovy
  • přijímání listin a peněz do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám
  • provádění legalizace (ověření podpisu)
  • provádění vidimace (ověření shody opisu s listinou)
  • správa majetku a zastupování v této souvislosti
Notář jako soudní komisař projednává řízení o pozůstalosti.

Notář svou činností předchází právním sporům.